zombi 2

Vpis

Zbornik vezisti in zveze - ob tridesetletnici osamosvojitve Slovenije

Foto: Marjan Toš Foto: Marjan Toš

Moči pri izdaji zbornika so združili Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza policijskih veteranskih društev Sever in Zveza slovenskih častnikov – Urednik dr. Alojz Šteiner
Zbornik je nastal na podlagi razmišljanj in pobud o tem, kaj slovenski javnosti in državi ponuditi ob trideseti obletnici osamosvojitve in osamosvojitvene vojne, pa še ni dovolj raziskano oziroma je bilo zakrito ali celo spregledano. Zamisel je nastala 22. junija 2019, ko so se na Kopah ob prazniku vezistov Slovenske vojske zbrali tudi nekdanji pripadniki enot za zveze, vojni veterani, radioamaterji, predstavniki častniške organizacije in druge strokovne javnosti s področja telekomunikacij in informatike. Leto zatem sta bila sprejeta odločitev in določen organizacijski odbor za pripravo zbornika. Člani uredniškega odbora so se posrečeno lotili zbiranja prispevkov in izbora avtorjev, ki so iz zornega kota spominjanja napisali kar 92 prispevkov. Mnogi med njimi niso zazrti le trideset let nazaj, pač pa obravnavajo korenine nastajanja pomembne dejavnosti, brez katere bi TO med vojno ne zmogla bremen, ki jih je opravila. Odločitev uredništva je bila pravilna in kljub temu, da gre za memoarsko delo, to ne zmanjšuje njegovega pomena za nove poglobljene strokovne in znanstvene študije o tem poglavju osamosvojitvene vojne. Knjiga je namreč dober vir za vse bodoče raziskave, tudi zgodovinske, kise jih bodo lotevali zgodovinarji.to        

Kot je ob izdaji zapisal urednik dr. Alojz Šteiner, »je organizacijski odbor sprejel odločitev, da je mejno leto pri opisovanju za milico leto 1967, ko je bil sprejet prvi republiški zakon za to področje, za vojaško obrambo pa leto 1968, ko je bila sprejeta odločitev o oblikovanju glavnega štaba za SLO. Tako se je krog sodelujočih zelo razširil, s tem pa tudi poslanstvo zbornika in iskanje prispevkov s področja upravnih in javnih zvez, ki so tekle v glavnem prek državnega podjetja, ki je skrbelo za pošto, telegrafijo in telefonijo (PTT), in javnega radia in televizije ter njunih zvez in oddajnikov. Kmalu se je pokazalo, da za uspeh v osamosvojitveni vojni sinergično delovanje teh državnih subjektov ni bilo dovolj, da je tu še, imenujmo ga »skriti bataljon« radioamaterjev z ljudmi in sredstvi vred. Priprava in izdaja zbornika sta rezultat dobrega sodelovanja treh veteranskih in domoljubnih organizacij: Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever in Zveze slovenskih častnikov s Slovensko vojsko ter Policijo, ki sta naslednici struktur obrambnih sil, ki so vojaško obranile samostojnost pred tridesetimi leti. K navedenim je kot sodelujoče pri nastajanju zbornika treba dodati še Zvezo radioamaterjev, Pošto in Telekom Slovenije ter javni RTV-servis, in seveda tudi številne posameznike, ki so pomagali pri zbiranju in preverjanju podatkov o izpostavljenih kadrih na področju zvez in telekomunikacij«.

V zborniku sodeluje s prispevki kar 51 avtorjev različnih generacij in struktur. Zato je imelo uredništvo, še posebej pa urednik, težko in zahtevno delo. Dodana vrednost publikacije sta tudi dve korektni recenzentski mnenji, trije prevodi v angleški jezik, predstavitve avtorjev in izdajateljev zbornika s podporniki ter donatorji. Knjiga, vredna tehtnega branja in pozornosti, je še en prispevek v zakladnico celovitega predstavljanja dogodkov, povezanih s pripravami na vojno in med osamosvojitveno vojno leta 1991. Knjiga osvetljuje manj znana dejstva, ki jih je dobro poznati in ki so hkrati dolžni spomin na tiste, ki so z drobnimi koraki sodelovali v enem od najbolj prelomnih dogodkov v zgodovini slovenskega naroda.

Zbornik bodo 13. julija ob 18.30 predstavili tudi v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih.

Last modified ončetrtek, 08 julij 2021 17:04
+27
°
C
H: +29°
L: +15°
Lenart v Slov. goricah
Sunday, 27 June
Poglej 7-dnevno napoved
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
+33° +34° +32° +26° +19° +24°
+17° +17° +18° +14° +15° +13°

oglas ovtar