banner fiskars2

Vpis

Občina Cerkvenjak praznuje 25. rojstni dan

Veduta Cerkvenjaka nekoč ... Foto: Tomaž Kšela in arhiv občine Veduta Cerkvenjaka nekoč ... Foto: Tomaž Kšela in arhiv občine

Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani bodo junija proslavili 25. rojstni dan svoje občine. 21. junija 1998 so se namreč volivke in volivci v tedanji krajevni skupnosti Cerkvenjak na referendumu odločili za ustanovitev svoje občine, ki jo je nato državni zbor 22. novembra 1998 ustanovil z zakonom. Odkar imajo svojo občino, v Cerkvenjaku vsako leto junija proslavljalo občinski praznik. Letos bodo prireditve ob občinskem prazniku trajale več kot mesec dni – od 1. junija do 2. julija. V tem času bo občina skupaj z društvi, klubi in združenji pripravila skupaj več kot 40 prireditev in dogodkov. Nekateri od njih bodo v Cerkvenjak privabili obiskovalce iz celotnih Slovenskih goric in tudi od drugod.

cervenjak novi ... in danes.

Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani s ponosom proslavljajo občinski praznik, saj je velika večina prepričanih, da so se na referendumu pred 25 leti pravilno odločili. Takrat je za samostojno občino glasovalo 468 volivk in volivcev ali 74,88 odstotka, proti jih je bilo 151, 6 glasovnic pa je bilo neveljavnih.

Zahtevna pot do lastne občine

»Vesel sem, da so se Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani na referendumu z veliko večino glasov odločili za ustanovitev samostojne občine. Pot do nje pa ni bila lahka. Najprej je bilo treba o tem prepričati odgovorne v tedanji skupni občini Lenart, nato pa še v republiki. Najlažje je šlo v Cerkvenjaku, saj je velika večina občank in občanov prizadevanja za ustanovitev samostojne občine podpirala že od začetka,«

pravi nekdanji tajnik nekdanje Krajevne skupnosti Cerkvenjak in prvi župan Občine Cerkvenjak Jože Kraner.

Kraner 25 let po ustanovitvi samostojne občine pravi:

»Za samostojno občino se je splačalo potruditi. Cerkvenjak danes ne bi bil takšen, kot je, če se takrat volivke in volivci ne bi odločili za samostojno občino.«

Jože Kraner spremlja razvoj občine od njenega začetka in je z njim zadovoljen. »Vsi se trudijo za razvoj Cerkvenjaka, na čelu s sedanjim županom Marjanom Žmavcem. Ocenjujem, da gre razvoj občine v pravi smeri,« pravi Kraner.

Že kmalu po ustanovitvi samostojne občine se je Cerkvenjak začel hitro razvijati: nova občina je zgradila čistilno napravo v Kadrencih ter s tem središče Cerkvenjaka in dele okoliških naselij rešila pred odpadnimi vodami in fekalno kanalizacijo, kar je bil z ekološkega vidika velik napredek. V času Kranerjevega županovanja je občina dosegla še dva uspeha, ki sta dolgoročno zaznamovala njen razvoj: občini je uspelo izboriti priključek na avtocesto v Cerkvenjaku in urediti industrijsko cono ob njem. Prav tako je v tistih letih občina modernizirala veliko cest ter zgradila veliko vodovodov in drugih infrastrukturnih objektov.

Po Kranerjevi upokojitvi so volivke in volivci na lokalnih volitvah leta 2010 za župana izvolili Marjana Žmavca, ki je zdaj za krmilom občine že četrti mandat. V tem času je občina doživela hiter razvoj in pravi razcvet.

»Tudi sam menim, da je bila ustanovitev samostojne občine za razvoj Cerkvenjaka izjemno pomembna in dobra odločitev. Sedaj občina ni več odvisna od kogarkoli, temveč se lahko z razvojnimi projekti, ki jih pripravi, neposredno prijavi za sredstva na državne razpise in na razpise Evropske unije. V minulih letih smo za razvoj Cerkvenjaka in vseh naselij v njem tako »počrpali« že veliko sredstev iz državne in bruseljske blagajne,« pravi Žmavc.

Hiter razvoj

Tudi v času županovanja sedanjega župana Marjana Žmavca se je območje občine Cerkvenjak hitro razvijalo. »Najprej smo dokončali ureditev čistilne naprave v Kadrencih za 1600 populacijskih enot, prav tako pa smo zgradili kanalizacijsko omrežje v Cerkvenjaku in sosednjih naseljih,« pojasnjuje Žmavc.

Občina je zgradila tudi športnorekreacijski center, s čimer so mladi v Cerkvenjaku dobili primerljive možnosti za športno udejstvovanje kot mladina v večjih urbanih središčih. Za najmlajše je občina poskrbela z izgradnjo sodobnega vrtca, ki pa ga bo morala še razširiti oziroma dograditi, saj so demografska gibanja v občini ugodna in je predšolskih otrok vse več. Gradbeno dovoljenje za širitev vrtca je občina že pridobila.

Poleg tega je občina v dveh fazah izvedla energetsko sanacijo poslopja osnovne šole, ki jo odtlej segrevajo z lesnimi sekanci. Ob energetski sanaciji so pridobili tudi nove prostore, v katerih bodo uredili šolsko in krajevno knjižnico ter kabinete za glasbeni pouk.
Občina je poskrbela tudi za melioracijo in komasacijo 100 hektarjev kmetijskih zemljišč v Andrencih. Na nekoč močvirnih travnikih zdaj rastejo koruza in druge poljščine, ki so polepšale tudi videz celotne Andrenške doline.

Skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo je občina poskrbela tudi za modernizacijo ceste skozi Cerkvenjak in Kadrence, od Brengove do občinske meje z občino Sv. Jurij ob Ščavnici zgradila pločnik in uredila javno razsvetljavo. Tako sedaj pešci, med katerimi je največ šolarjev in druge mladine, varno hodijo po Cerkvenjaku. Poleg tega je občina uredila tudi osrednji trg pred občinsko zgradbo in kulturnim domom, s čimer je Cerkvenjak dobil trški videz. V središču Cerkvenjaka je občina poskrbela tudi za več novih parkirišč.

cerkvenjak ac  V času Kranerjevega županovanja je občina med drugim dosegla dva uspeha, ki sta dolgoročno zaznamovala njen razvoj: občini je uspelo izboriti priključek na avtocesto v Cerkvenjaku in urediti industrijsko cono ob njem.

Občina je obnovila tudi zdravstveni dom in dvorano kulturnega doma, odkupila pa je tudi zemljišče pod cerkvijo, na katerem bo v prihodnosti zrasla enota doma za starejše občane. Tako bodo lahko starejši Cerkvenjačani in Cerkvenjačanke ostali v domačem kraju tudi, ko ne bodo več sposobni skrbeti sami zase.

Občini je uspelo pridobiti tudi zdravnika specialista družinske medicine, prizadeva pa si še za zobozdravstveno ambulanto. V novem poslovno-trgovskem objektu na lokaciji nekdanje Zimičeve domačije pa bo občina odkupila poslovne prostore za lekarno. Tako Cerkvenjačankam in Cerkvenjačanom k zdravniku in po zdravila ne bo več treba hoditi v druge kraje.

Poslovno-obrtna cona je že premajhna

Občini je uspelo prodati tudi vsa zemljišča v poslovno-obrtni coni, kjer danes posluje že 15 poslovnih subjektov, ki skupaj zaposlujejo že blizu 200 delavk in delavcev. Nekateri že dokupujejo nova zemljišča, tako da se poslovno-obrtna cona še dodatno širi.

Občina je v 25 letih delovanja modernizirala in asfaltirala več deset kilometrov lokalnih cest in javnih poti ter zgradila več kilometrov vodovodnega omrežja. Dejansko je poskrbela, da ima vsako gospodinjstvo zdravo pitno vodo.

V zadnjem času je občina poskrbela tudi za ureditev kolesarskih poti, in sicer v večini zaradi pomanjkanja prostora ob cesti v obliki souporabe vozišča. Kolesarke poti so povezale kraje v Slovenskih goricah in jih naredile bolj vabljive za domače in tuje turiste. Občina bo odkupila tudi prenovljeno cimpračo nasproti gasilskega doma, v kateri bodo uredili etnografski muzej. Cerkvenjak z vzletiščem v Čagoni je postal tudi pomemben center športnega letalstva.

»Odkar imamo svojo občino, se je celotno območje občine Cerkvenjak dobesedno prerodilo,« pravi župan Marjan Žmavc.

»Kdor v Cerkvenjaku ni bil dve desetletji in pol, ga danes težko prepozna. To nam povedo tudi nekateri obiskovalci od drugod.«

V dveh desetletjih in pol pa se je v občini razmahnilo tudi društveno in klubsko življenje. Trenutno v občini deluje že 25 društev, klubov in združenj, ki skrbijo za bogato in razgibano kulturno, športno in družabno življenje.

Sami svoji gospodarji

Občina Cerkvenjak je lep primer, kako lahko ljudje v lokalni skupnosti poskrbijo za njen razvoj in za svoje boljše življenje, če le dobijo škarje in platno v svoje roke. V dveh desetletjih in pol, odkar imajo Cerkvenjačani in Cerkvenjačanke usodo svoje lokalne skupnosti v svojih rokah, se je Cerkvenjak razvil bolj kot kadarkoli v preteklosti.

cerkvenjak danes

Nazadnje urejeno: ponedeljek, 29 maj 2023 15:06