banner fiskars2

Vpis

Dobravški lovci so zborovali

 V lovišču LD Dobrava so fazani ostali le še v Sp. Senarski in Sp. Verjanah. Foto: Marjan Toš. V lovišču LD Dobrava so fazani ostali le še v Sp. Senarski in Sp. Verjanah. Foto: Marjan Toš.

Srnjad še imajo, fazana pa le še ob stari strugi reke Pesnice v Sp. Senarski in v remizi Sp. Verjane
Na 69. letnem občnem zboru so člani LD Dobrava v Slovenskih goricah ocenili delo v minulem letu in sprejeli letošnje programske naloge. Kot je poudaril gospodar tega 36-članskega kolektiva zelene bratovščine iz osrednjih Slovenskih goric Vlado Steinfelser, so tudi lani dobro delali. Njihova poglavitna divjad je srnjad, mala divjad pa iz leta v leta v leto upada. » Skupni odvzem srnjadi je lani znašal 116 osebkov. Izgube srnjadi so bile vnovič občutne, največ zaradi povozov (14 osebkov. Divji prašiči lani niso bili opažen,enako ne jelenjadi, razen nekaj primerov damjakov, ki so pobegnili iz obore v Čagoni. V lovišču je stalno prisoten šakal. Dosledno smo izvedli odstrel lisic in s tem zmanjšali njihovo številčnost. Intenzivno se je izvajal tudi odsrel sive vrane. Lova na fazane in zajce nismo izvajali, saj smo število skupnih lovov drastično zmanjšali. Poljski zajec si je tudi v našem lovišču nekoliko opomogel, stalež fazana pa je padel na minimum. Na osnovi monitoringa revirnih lovcev je fazan ostal samo še v predelu stare Pesnice v Sp. Senarski in v remizi v Sp. Verjanah. Poljska jerebica je iz našega lovišča izgnila že pred leti. Še vedno pa imamo solidno zastopano raco – mlakarico«,je povedal gospodar LD Dobrava Vlado Steinfelser. Drugo leto bodo dobraški lovci praznovali 70-letnico ustanovitve.

Nazadnje urejeno: nedelja, 12 marec 2023 18:03