banner fiskars2

Vpis

Kozjaški lovci dobro gospodarili

 Dr. Srečko F. Krope: »Lovski čuvaji imajo čedalje več nalog in odgovornosti«. Foto: Marjan Toš. Dr. Srečko F. Krope: »Lovski čuvaji imajo čedalje več nalog in odgovornosti«. Foto: Marjan Toš.

V lovskem domu Lovske družine (LD) Boč na Kozjaku je bila tradicionana razstava trofej uplenjene divjad v minulem letu v LD Gaj, Boč na Kozjaku in Vurmat iz Duha na Ostrem Vrhu, ki so članice Kozjaškega lovsko-gojitvenega bazena (LGB). Upravljanje z divjadjo je bilo dobro, so med drugim ocenili na seji sveta LGB Kozjak. Poleg razstave zanimivih trofej srnjakov, gamsov in jelenov, so pripravili tudi bogat strokovno-spremljevalni program. Lovce so seznanili z nekaterimi aktvnostmi Lovske zveze Slovenije pri pripravi sprememb lovske zakonodaje. Podpredsednik Lovske zveze Slovenije dr. Srečko F. Krope, sicer  tudi član LD Boč,  je ob tej priložnsti predaval o ukrepih lovcev v primeru najdbe kadavrov davjadi ob sumu na nezakoniti lov, o sodelovanju lovskih čuvajev in lovcev s policijo in z lovsko inšpekcijo  ter o novostih na področju delovanja pooblaščenih lovskih čuvajev. Predavanje je zaradi aktualnosti tematike pritegnilo lepo število kozjaških lovcev. Razstava trofej v lovskem domu LD Boč na Kozjaku je kot običajno privabila tudi nelovce, lastnike kmetijskih in gozdnih zemljišč, s katerimi kozjaški lovci dobro sodelujejo in razrešujejo težave zaradi škode, ki jo povzroča divjad, še posebej divji prašiči.

Nazadnje urejeno: ponedeljek, 13 februar 2023 12:44