zombi 2

Vpis

V tem primeru bi bilo potrebno subvencijo Eko sklada celo vrniti

Fotografija je simbolična Fotografija je simbolična

V Sloveniji se vse več gospodinjstev odloča za inštalacijo sodobnih rešitev za hlajenje in ogrevanje, zlasti ker zanje dobijo subvencije s strani Eko sklada. Kot so za Ovtar24 pojasnili pri Eko skladu, bo predvidoma v mesecu maju objavljen nov razpis za spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb, potem ko so prejšnji razpis nenadoma zaprli v marcu. Nov razpis se ne bo bistveno razlikoval od prejšnjega; edina in ključna razlika je ta, da se vloga odda po izvedeni naložbi in ne več pred začetkom del.

Zakon omejuje pravico do odklopa sistema daljinskega ogrevanja

Četudi se zdi menjava kurilne naprave v starejših večstanovanjskih objektiv pametna, predvsem pa varčnejša in energetsko manj potratna rešitev, pa tovrstna poteza v nekaterih primerih ne bo mogoča. Kot pojasnjujejo na Eko skladu, »58. člen Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) omejuje pravico do odklopa od sistema daljinskega ogrevanja.« Če se odjemalec želi odklopiti od sistema daljinskega ogrevanja, da bi vgradil toplotno črpalko v stari stavbi, potem je lahko takšna naložba izvedena v nasprotju s to določbo, in zato ni skladna z veljavnimi predpisi oziroma javnim pozivom.

V tem primeru bi morali subvencijo tudi vrniti

Zato mora vsak vlagatelj predhodno posredovati podpisano izjavo, ki jo predloži k vlogi za pridobitev nepovratnih sredstev. Z izjavo jamči, da je naložba skladna z veljavnimi predpisi/javnim pozivom, sicer spodbude Eko sklada ne more prejeti.
A pozor, če Eko sklad, j.s. ugotovi, »da naložba ni bila izvedena skladno z veljavnimi predpisi oz. javnim pozivom, pravico do izplačanih sredstev odvzame, vlagatelj pa je dolžan vrniti prejeta sredstva,« opozarjajo.

Nazadnje urejeno: četrtek, 21 april 2022 11:27