zombi 2

Vpis

Podjetje Bio-Sad, d. o. o., nadaljuje uspešen razvoj in proizvodnjo v Lenartu

Skušamo biti inovativni z novimi izdelki, ki pritegnejo nove kupce,« pravi direktor podjetja Andrej Černčič.

Razvojna pot  podjetja Bio-Sad, d. o. o., je uspešna zgodba družine Černčič iz Jakobskega Dola, ki se je začela leta 1994. Družinsko podjetje soustvarjata oče Vladimir, ustanovitelj, solastnik in  prokurist,  ter njegov sin Andrej, solastnik, ki je pred petimi leti nasledil očeta na direktorskem mestu.  Andrej Černčič  je že  kot  dijak in študent delal v  podjetju, kot mlad ekonomist pa je imel drugačne cilje, ki so bili povezani s tujino, a je kljub vsemu sprejel izziv in mesto direktorja.  Vse to zajema razvoj, znanje, investicije, širitev podjetja in odkup prostorov bivšega Lentherma v Lenartu, kjer v obratu na približno 15 tisoč kvadratnih  metrih potekata polnitev in proizvodnja pijač.

Kakšni so bili začetki družinskega podjetja proizvodnje pijač leta 1994 v Jakobskem Dolu?

V letu 1994 so bili začetki podjetja BIO-SAD, d. o. o., v Jakobskem Dolu zelo težki. Vse skupaj se je začelo z registracijo družbe BIO-SAD, d. o. o., in najemom poslovnih prostorov v Jakobskem Dolu od Kmetijske zadruge Pesnica. Začeli smo s proizvodnjo nekaj okusov sadnih sirupov, nekoliko kasneje pa smo svoj proizvodni asortima razširili še z alkoholnimi pijačami. Prvotni namen podjetja je bil, da bi se ukvarjali s predelavo lokalno pridelanega sadja, vendar se je nato situacija s ponudbo lokalnega sadja zelo poslabšala, zato se je podjetje preusmerilo v proizvodnjo pijač.

Kako je potekal nadaljnji razvoj podjetja, blagovnih znamk, programa proizvodnje in polnjenja pijač?

Zaradi slabe situacije oziroma ponudbe lokalno pridelanega sadja smo začeli nabavljati surovine za proizvodnjo sadnih sirupov na širšem območju Slovenije. Prodajne poti so bile na samem začetku predvsem usmerjene prek sindikalnih organizacij v večjih podjetjih in v okoliških podeželskih živilskih prodajalnah. S prihodom večjih trgovskih verig se je lokalna prodaja začela zmanjševati, saj so velike trgovine izpodrivale manjše, kar pa je vplivalo tudi na naše podjetje. Ker so se podeželske trgovine počasi začele zapirati, smo se posledično preusmerili v prodajo prek večjih trgovskih verig, kar pa ni bilo lahko zaradi visokih vstopnih stroškov in rabatov teh velikih trgovskih verig. Postopoma smo našli tržno nišo v polnitvah trgovskih blagovnih znamk, ki smo jih razvili sami in ponudili trgovcem. Naš proizvodni program obsega 65 izdelkov, od tega 25 lastnih blagovnih znamk različnih pijač.

Z vašimi izdelki ste že od leta 2009 prisotni na tujih trgih. Kako vam je uspel prodor na tuja tržišča in v velika trgovska podjetja ter kakšni so vaši načrti v zvezi s tem?

V letu 2009 smo uspeli pridobiti polnitev licenčnega izdelka Gorki List, ki je bil že uveljavljen na trgih bivše Jugoslavije. V tistem času smo zelo povečali svojo proizvodnjo, kar nam je omogočilo nadaljnje investicije v proizvodne prostore in polnilno opremo. Z lastnim razvojem in dobrimi referencami nam je uspelo prodreti tudi v prihajajoče diskontne trgovske verige, ki so prihajale na slovensko tržišče. S prodajo sadnih sirupov in alkoholnih pijač smo uspešni na trgih v Bosni, Črni gori, Hrvaški, Madžarski, Avstriji, Nemčiji, Italiji in Portugalski. Načrtujemo pa tudi širitev prodaje na trge zunaj območja Evropske unije.

Širite proizvodnjo, ponudbo ali veliko vlagate v znanje in razvoj?

Proizvodnjo in ponudbo lahko širimo le z lastnim vlaganjem v razvoj. V preteklih 25 letih smo si nabrali veliko izkušenj na področju proizvodnje in polnitve pijač. Pridobili smo potrebne certifikate za živilsko industrijo, ki nam omogočajo prodajo v vseh trgovskih verigah, hkrati pa nas usmerjajo na pravo pot razvijanja kakovostnih in varnih izdelkov.

Zakaj ste se odločili za selitev podjetja v Lenart?

Zaradi konstantnega povečevanja proizvodnje so nam prostori v Jakobskem Dolu postajali premajhni za normalen razvoj. Začeli smo z nakupi dodatnih zemljišč v Jakobskem Dolu, kjer smo želeli razširiti proizvodne in skladiščne prostore. Za postopek pridobitve dodatnih zemljišč, ureditev zazidalnega načrta, pridobitve potrebnih soglasij in služnosti smo porabili 8 let. Po izdanem gradbenem dovoljenju pa je bila podana pritožba na višino enega objekta, ki ni dovoljevala, da bi lahko začeli z investicijo v širitev proizvodnega obrata. Na tej točki smo bili primorani začeti iskati druge alternative (lokacije), kjer bi bil omogočen naš nadaljnji razvoj. Odločili smo se za primerno lokacijo v Lenartu, bivši Lentherm, ki se je takrat prodajal v stečajnem postopku.

Pridobili ste številne standarde kakovosti in varnosti. Kaj to pomeni za poslovanje in prihodnost vašega podjetja?

Pridobljeni standardi in certifikati nam omogočajo in zagotavljajo naš nadaljnji razvoj in poslovanje v prihodnosti. S tem imamo pridobljene reference, ki nam zagotavljajo visoko kakovost in varnost naših izdelkov za potrošnika. Certifikate vsako leto obnavljamo, s čimer pa pridobivamo nove smernice, da lahko razvijamo in izboljšujemo tehnološke procese.

Ste majhno, družinsko podjetje. Kaj so prednosti teh podjetij?

Ker smo majhno družinsko podjetje z enajstimi zaposlenimi, nas odlikujeta izredna hitrost in prilagodljivost. Konkurenčni smo zato, ker smo majhni, družinski, nimamo veliko administracije in točno vemo, kaj kdo dela. Posledično imamo nižje stroške in hitro odzivnost.

Kako razmere v času epidemije covid-19 vplivajo na poslovanje?

V letu 2020, ko se je začela epidemija covid-19, ni bilo lahko, saj je bilo na začetku veliko nejasnosti, novih pravil in omejevanja tako v poslovnem kot tudi zasebnem življenju. Lahko bi rekli, da se je vse obrnilo na glavo, vendar smo z mirno glavo sprejeli dano situacijo in se skušali maksimalno prilagoditi na razmere. Po enem letu od razglasitve epidemije lahko sedaj izpostavim, da smo premagali ovire, ki nam jih je prinesla epidemija covid-19. Epidemija je zelo vplivala na realizacijo izvoza naših izdelkov, saj smo beležili približno 40-odstotni upad izvoza, vendar smo na domačem tržišču s širitvijo proizvodnega asortimana nadoknadili izgubljeno, tako da smo preteklo leto 2020 kljub epidemiji zaključili z večjo realizacijo kot leto 2019.

Vaši načrti za razvoj in poslovanje podjetja Bio-Sad, d. o. o., v prihodnje?

Proces razvoja v podjetju je konstantno v teku, saj lahko le tako sledimo novim standardom in trendom, ki se pojavljajo na trgu. Skušamo biti inovativni z novimi izdelki, ki pritegnejo nove kupce. V prihodnje bomo skušali prodreti tudi na nova tuja tržišča, kjer še nismo prisotni, kar bi nam omogočalo povečevanje proizvodnje in vrednostne realizacije prodaje.

Last modified onsreda, 02 junij 2021 08:38
+27
°
C
H: +29°
L: +15°
Lenart v Slov. goricah
Sunday, 27 June
Poglej 7-dnevno napoved
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
+33° +34° +32° +26° +19° +24°
+17° +17° +18° +14° +15° +13°

oglas ovtar