Logo
Print this page

Analiza anket prebivalcev, obiskovalcev in turističnega gospodarstva o turizmu v občini Lenart

FOTO: Maksimilijan Krautič FOTO: Maksimilijan Krautič

Občina Lenart je v letu 2021 izvedla anketiranje v okviru Zelene sheme slovenskega turizma na osnovi tipskih vprašalnikov, ki so sestavni del priloge Priročnika za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN za destinacije in ponudnike. Anketiranje je trajalo od 1. 6. 2021 do 13. 1. 2022. V anketah so sodelovali prebivalci, obiskovalci in turistično gospodarstvo. Deležniki so bili k sodelovanju v anketah povabljeni preko občinske spletne in facebook strani. Anketiranje se je izvajalo na prireditvah, ob posameznih dnevih v središču mesta, v obliki spletne ankete v spletnem orodju 1KA ter v hotelu Šiker. Anketiranje so na terenu izvedli sodelavci občinske uprave, TIC-a in študenti. Pri delu so sledili veljavnim smernicam in navodilom NIJZ.

Največ gostov iz Slovenije in Avstrije

Občino letno obišče od 5.000 do 10.000 obiskovalcev (nočitve, zbrani podpisi na prireditvah, knjiga gostov muzejske zbirke v Zavrhu). Največ nočitev je od meseca junija do novembra. Večina obiskovalcev prihaja iz Slovenije in sosednje Avstrije, v povprečju za dan ali dva. V 75 % gre za družine in pare, ki se v občino pripeljejo in se običajno tudi premikajo znotraj občine z avtomobilom, redki s kolesom. Med bivanjem v občini jih najbolj pritegnejo kulturne in naravne znamenitosti, uživajo v rekreaciji in počitku. Vabijo jih tudi prireditve, ki se dogajajo tekom leta in kulinarika. Večina Slovencev pozna blagovno znamko Slovenia Green, tujci nekoliko manj. V občini se gostje počutijo dobrodošle, varne in menijo, da je poskrbljeno za njihovo zdravje.

zelena_shema.jpg

V zadnjih 12 letih več novih ponudnikov

Prebivalci občine razvoj turizma prepoznavajo, ga podpirajo in vidijo možnost nadaljnjega razvoja občine tudi na tem področju. Turizem zaenkrat na življenje občanov nima posebnega negativnega vpliva, ni moteč, ne vpliva na zdravje in na varnost v občini.
Rezultati anket za turistično gospodarstvo kažejo na razvoj občine tudi na področju ponudbe v turizmu. To kaže število novih ponudnikov v zadnjih 12-ih letih. Ponudniki v turizmu poznajo vpliv in predvidene posledice podnebnih razmer. Tudi sami se trudijo blažiti vplive, tako da delujejo trajnostno na različnih področjih. Najbolj aktivni so na področju zmanjšane porabe energije, ravnanja z vodo, odpadki, ki jih strogo ločujejo in odpadno hrano. Njihova poraba zanje pomeni velik strošek poslovanja, istočasno pa naredijo veliko za okolje. Večini ponudnikov delo v turizmu predstavlja samo dodaten vir zaslužka k osnovni dejavnosti oz. redni službi, zato bo v prihodnje potrebno bolj načrtno usmerjati mlajše prebivalstvo, v smeri spodbujanja pomena stalnosti lokalne ponudbe in možnostih razvoja turizma na podeželju.

Nova Strategija trajnostnega razvoja turizma občine Lenart 2022–2025

Na osnovi zbranih odgovorov na vprašalnikih so opravljene analize anket, ki so neposreden pokazatelj trenutnega stanja turizma v občini. Rezultati anket bodo podlaga za nadaljnje delo na tem področju in so tudi že upoštevani v sprejeti Strategiji trajnostnega razvoja turizma Občine Lenart 2022–2025 Občina se vsem sodelujočim v anketah zahvaljuje za odgovore in sodelovanje.
Vabljeni, da več o rezultatih anket preberete v objavljenem Povzetku analize anket Zelene sheme 2021 na spletni strani VISIT LENART, pod zavihkom Slovenia Green.

 

Nazadnje urejeno: sreda, 30 marec 2022 16:13
Copyright © 2021 Kreativna PiKA d.o.o. Vse pravice pridržane.