zombi 2

Vpis
Napovedujemo:
Zmagoslav Šalamun

Zmagoslav Šalamun

Website URL:

Čistilna akcija v Občini Sveti Jurij v Slov. goricah

V soboto, 24. aprila, med 8.00 in 12.00 uro je na območju Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah potekala čistilna akcija. Nekateri udeleženci pa so svoj izbrani del terena očistili že dan prej. Epidemiološka situacija nam letos ni dopuščala, da bi se udeleženci akcije zbirali v večjem številu, zato je potekala bolj individualno,  v manjših skupinicah, balončkih, v krogu družinskih članov itn.  Odpadke smo pobirali v naravnem okolju pretežno ob cestah, sprehajalnih poteh in športnih površinah.  Očiščenih je bilo tudi cca. 500 metrov struge Gasterajskega potoka, kjer je bilo veliko običajnih in tudi kosovnih odpadkov.
V čistilni akciji je sodelovalo preko 50 udeležencev, ki smo skupaj nabrali preko 750 kg odpadkov.
Na podlagi odpadkov smo ugotovili, da je žal še veliko neodgovornih ljudi, predvsem pa voznikov in potnikov v avtomobilih, ki kar med vožnjo skozi okna odmetavajo odpadke, med katerimi je največ plastenk, pločevink  in  steklenic alkoholnih pijač. Žal je bilo med njimi tudi veliko odvrženih zaščitnih mask. Na naših že tradicionalnih spomladanskih čistilnih akcijah je vedno manj odpadkov, kar je dokaz, da raste ozaveščevalni duh. Upam, da bo tudi posamezniki kmalu razumeli pomen zdravega in čistega okolja.
Zahvaljujem se vsem občanom, članom občinskega sveta, občinske uprave, različnih društev in šole v kraju, za sodelovanje v akciji. Vaš odnos in velika skrb  za ohranjanje čistega okolja, nam daje upanje, da bo naš kraj še dolgo ostal čimbolj naravno neokrnjen.

Miroslav Breznik, koordinator akcije

Svetniki sprejeli rebalans in zaključni račun

V četrtek, 6. maja 2021, so se na 14. redni seji sestali svetniki Občine Lenart. Po potrditvi zapisnikov in dnevnega reda so svetniki prisluhnili poročilu župana. Ta je najprej predstavil epidemiološko situacijo na območju občine in povedal, da je ta vzrok, da seja poteka preko Zooma. Svetnike je seznanil, da je občina končno dobila zeleno luč za gradnjo čistilne naprave v Lenartu in da so uspešno predčasno zaključili sanacijo plazu v Selcih. Izbrali so tudi izvajalca za izdelavo idejne zasnove za gradnjo prizidka k OŠ Lenart. Za ta projekt je občina že kupila vsa zemljišča in investicijo so prijavili na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Objavili so tudi javni razpis za sanacijo ceste Hrastovec - Vinička vas. V industrijski coni so prodali 3 ha zemljišča za gradnjo proizvodnih prostorov podjetja Preklada d.o.o., ki v lasti podjetja Bauhütte Leitl-Werke GmbH. Župan je povedal, da bodo nadaljevali z gradnjo in obnovo kanalizacije proti novi čistilni napravi. V teku je še več manjših investicij od zamenjave svetilk z varčnimi, sanira se več cest, na Poleni bodo zgradili igrišče za odbojko na mivki itd.
V nadaljevanju so svetniki soglašali s sklepom članov sveta zavoda SVZ Hrastovec, ki so predlagali razrešitev direktorice SVZ Hrastovec. Svetniki so sprejeli rebalans letošnjega proračuna, saj nameravajo prestruktorirati dolgoročne kredite. Kot je povedal direktor občinske uprave Martin Breznik ocenjujejo, da bodo glede na trenutne podatke obrestne mere celo prepolovili, ali pa vsaj občutno znižali. Sprejeli so tudi zaključni račun proračuna občine za leto 2020, v katerem so prihodki znašali 7,2 milijona, odhodki pa 6,6 milijona evrov in Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Lenart s katerim so določili podlage za odmero komunalnega prispevka.
Enako kot druga mesta se tudi v mestu Lenart iz dneva v dan vedno pogosteje srečujejo s problematiko premajhnega števila parkirnih mest. Ugotavljajo, da je javnih parkirnih mest dovolj, primanjkujejo pa parkirna mesta za stanovalce in gospodarske dejavnosti. Za rešitev te problematike so svetniki sprejeli Odlok o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine Lenart v katerem so povišali normativ števila parkirnih mest na stanovanjsko enoto, saj menijo, da je eno parkirno mesto na stanovajsko enoto bistveno premalo. V prvem branju so sprejeli Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne, ki predstavlja pravno podlago za vstop novih ustanoviteljic, med njimi tudi Občine Lenart.
Ob koncu seje so se svetniki seznanili z lanskoletno varnostno situacijo na območju Občine Lenart in s poročilom o delu Skupne občinske uprave Maribor v lanskem letu.

Čistilna akcija najmlajših

Otroci vrtca Lenart se že od svojih prvih korakov učijo in navajajo na skrb za čisto in urejeno okolje. Vzgojiteljice se z otroki pogovarjamo o tej tematiki in jih soočamo z dejstvi ter jim podajamo plemenite in dobronamerne misli o naši Zemlji. Ker nam je mar, v kakšnem okolju se igramo in preživljamo naš čas, smo v četrtek, 22. aprila 2021, izvedli čistilno akcijo. Skupine iz vrtca smo se razdelile na različna območja, tako so eni otroci z vzgojiteljicami odšli v gozd, drugi pa v park, na travnik, igrišče ali na Poleno. To so tudi območja, katera največkrat obiščemo in se na njih zadržujemo, zato na njih tudi opazimo odpadke, ki pa nas zelo motijo. Tako so se otroci s pomočjo vzgojiteljic lotili dela in skrbno očistili naravo, pobrane odpadke pa smo nato odlagali v vreče, katere smo na koncu pospravili v za njih namenjena mesta.
Otroci so kritični opazovalci narave in početja odraslih ljudi. Prav je, da jih vključujemo v takšne delovne akcije, da bodo lahko kasneje razvili čut za naravo in odkrili povezavo med naravo in človekom ter da bodo znali spoštovati in opozarjati na ranljivost in enkratnost našega planeta. Polni pozitivne energije in delovne vneme, vsak s svojim prispevkom k čistejšemu okolju, smo bili s čistilno akcijo uspešni. Hvala otrokom in vzgojiteljicam.

Natalija Leopold

V Lenartu že petič potekal Bazar semen in sadik

Na lenarški tržnici je danes dopoldan potekal tradicionalni Bazar semen in sadik, ki so ga v Razvojni agenciji, Izobraževalni center Slovenskih goric, organizirali že petič. Organizirajo ga tradicionalno že od leta 2015. Zaradi epidemije je lani odpadel in tudi letos je prav zaradi ukrepov potekal pozneje, saj je bil prejšnja leta organiziran v sredini aprila. Namen bazarja je, da se z izmenjavo semen in sadik iz domače pridelave vzpodbuja prenos znanja o ohranjanju doma pridelanih semen in sadik ter vzpodbuja tudi druge k pridelavi. Na bazarju je bilo možno izmenjati vse vrste semen, ki so morala biti zapakirana v manjše vrečke in opremljene z osnovnimi informacijami.
Kor nam je povedala Alenka Špes, vodja izobraževanja pri Razvojni agenciji, Izobraževalni center Slovenskih goric so z obiskom zadovoljni, saj se je v času bazarja izmenjave semen in sadik udeležilo več kot 50 udeležencev.

Naročite se na RSS
+27
°
C
H: +29°
L: +15°
Lenart v Slov. goricah
Sunday, 27 June
Poglej 7-dnevno napoved
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
+33° +34° +32° +26° +19° +24°
+17° +17° +18° +14° +15° +13°

oglas ovtar