zombi 2

Vpis
Napovedujemo:
Zmagoslav Šalamun

Zmagoslav Šalamun

Website URL:

 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož

V ponedeljek 11. januarja, ob 14. uri,  se je  v sejni sobi Občine Ormož začela uvedba v delo za projekt »Rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave Ormož« po pogodbenih določilih FIDIC. Gre za projekt,  za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje že v letu 2014 ( št. 351-164/2014 z dne 30.12.2014), ki bo izvajan v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe« Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredeljuje države članice in presegajo te zahteve«,  specifičnega cilja 1: »Zmanjšanje emisij  v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.«  Naročnik projekta je Občina Ormož, ki je sklenila pogodbo št. 430-53/2020 04/81 za  gradbena  dela  z najugodnejšim izvajalcem,  Komunalnim  podjetjem  Ormož d.o.o.,  ki bo dela  zahtevana  dela izvedel skupaj  s podjetjem  GH Holding d.o.o. iz Ljubljane.

Nadzor  bo izvajalo podjetje Proplus d.o.o. iz Maribora. Vrednost izgradnje znaša več kot 3.326.360,39 EUR z DDV, po zaključku del pa bo rekonstruirana in nadgrajena čistilna naprava imela zmožnost čiščenja za 8.000 populacijskih enot. Čistilna naprava,  ki je  na območju nekdanje Tovarne sladkorja, bo tako posodobljena  in s svojim delovanje ustrezala zahtevam okoljske sprejemljivosti. Projektno PGD dokumentacijo je izdelalo podjetje Stabilo d.o.o. iz Postojne v novembru 2013, PZI projektno dokumentacijo je izdelalo isto podjetje v februarju 2015.

Uvedba v delo, ki je potekala 11. januarja je določena  z zakonom o gradnji, je povedal nadzorni inženir podjetja Proplus d.o.o., Pavel Brglez. Izvajalec  del je tako s tem dnem prejel kopijo gradbenega dovoljenja in izvedbeno dokumentacijo  omogočen pa mu je tudi  dostop do gradbišča. Od tega dne torej začne teči pogodbeni rok. S tem dnem je glavni izvajalec, Komunalno podjetje Ormož d.o.o., lahko začelo s pripravljalnimi deli, poskrbelo za pridobitev potrebne dokumentacije . Ves čas gradnje se bodo udeleženi v projektu rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave redno sestajali na tedenskih  operativnih sestankih, na katerih je obvezna udeležba  izvajalcev in nadzornika, udeležba naročnika je zaželena , po potrebi pa je prisoten tudi projektant. Koordinacijski sestanki so namenjeni tekočemu reševanju morebitnih zapletov pri samem postopku gradnje in nadzoru izvedenih del  v obsegih in rokih, ki so terminsko določeni  za čas gradnje. Podjetje Proplus d.o.o. bo nadziralo vsa  gradbena dela, vsa  zaključna dela v pomožnih objektih in za vso vgrajeno tehnologijo. Po končanju del, v času do konca leta 2021, bo morala rekonstruirana  in nadgrajena čistilna naprava Ormož rezultirati v projektih zadane cilje. Podobne čistilne naprave z vgrajeno tehnologijo NBBR so že uspešno zaključili v Idriji, nadzorovali gradnjo SBR čistilne naprave v Središču ob Dravi  ter dve čistilni napravi v Osluševcih-Cvetkovcih in v  Mihovcih pri Veliki nedelji. Princip delovanja čistilne naprave NBBR, ki jo gradijo v Ormožu je v tem, da se vse dogaja v enem bazenu, zato je manj gradbenih del, čiščenje pa opravijo mikroorganizmi, ki jih potrebno nadzorovati in jih po potrebi dodajati.  Prisotnost nadzornega podjetja Proplus d.o.o. bo tako minimalno  enkrat tedensko, ko pa se v času gradnje vršijo nadzori vgrajene armature oz.,  ko se v pogon dodajajo tehnološki deli,  pa večkrat tedensko.

Glavnemu izvajalcu so bili določni tudi roki in postavljene zahteve, ki jih morajo spoštovati v času izvajanja projekta. Komunalno podjetje Ormož d.o.o. je  nadzoru predalo tudi garancijo za dobro izvedbo del, ki zanaša 5% pogodbene vrednosti. Izvajalec je tudi izdelal tudi  terminski plan kritičnih rokov in predal zavarovalno polico za zavarovanje tretjih oseb za nesreče  v času izvajanja del    v višini 400.000 EUR ter zavarovanje objekta, delavcev in materiala na gradbišču za ves čas gradnje.   

Avtor:  Peter Kirič, Zavod za informiranje Ormož

  

Novi sekretar mag. Aleš Irgolič

Mag. Aleš Irgolič je postal novi sektretar na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Mag. Aleš Irgolič je odraščal v kmečki družini v Slovenskih goricah. Kmetijstvo in delo z živalmi sta ga privlačila že kot otroka. Končal je Srednjo kmetijsko šolo v Mariboru in jo nadgradil s študijem na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, smer Zootehnika. Po končanem študiju je na isti fakulteti diplomiral še iz kmetijstva in magistriral s področja agrarne ekonomike.
Poklicno pot je začel v Kmetijsko-svetovalni službi na Ptuju. Nato se je zaposlil na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja. V času službovanja je deloval tudi v okviru ekspertnih skupin na področju kmetijstva na nivoju Evropske unije.
Maja 2019 je bil imenovan za vodjo sektorja za neposredna plačila na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, kjer je bila glavna naloga izvajanje skupne kmetijske politike. V celotnem obdobju dela na agenciji se je dodobra seznanil tudi z delovanjem javnega sektorja.
Marca 2021 je bil imenovan na mesto državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Državni sekretar bo v času trajanja te funkcije še nadalje bival v Slovenskih goricah, želi se tudi dnevno vračati v domače kraje, ki so mu zelo blizu.
V času opravljanja funkcije bodo njegove glavne naloge priprava strateškega načrta za novo programsko obdobje skupne kmetijske politike ter priprava in izvedba izjemno zahtevnega projekta – predsedovanja Slovenije Svetu EU. Aktivno se bo ukvarjal tudi s poenotenjem definicije kmeta in kmetije v zakonodaji (kmetijski, socialni, davčni) ter z aktualno spremembo zakonodaje, kot je na primer Zakon o kmetijstvu.

Glazarjeva nagrada občanu občine Lenart Ediju Dežmanu

Nagrado za življenjsko delo na področju baletne umetnosti je prejel baletni solist, pedagog in koreograf Edi Dežman, ki je »v različnih vlogah baletnega solista, baletnega pedagoga, koreografa ter umetniškega vodje mariborskega in ljubljanskega baleta dal ključni prispevek k dvigu profesionalne ravni slovenske baletne umetnosti, ki je tako postala mednarodno primerljiva«!.
Rojeni Mariborčan, ki ga je divja življenjska pot vodila iz Maribora v Ljubljano, Sankt Peterburg in Maastricht, se je pred nekaj leti ustalil v Lenartu, v prelepih Slovenskih goricah.
»Kot solist je odplesal kar 45 najvidnejših vlog klasičnega baleta: Franz (Coppélia), James (La sylphide) – gre za prvo jugoslovansko produkcijo omenjenega baleta, Princ Albrecht (Giselle), Mercutio (Romeo in Julija), Toreador (Don Kihot), Nurali (Bahčisarajska fontana), Hrestač (Hrestač), Peter Klepec (Peter Klepec), Adam (Stvarjenje sveta), Fokinova koreografija Le Spectre de la rose, idr. S svojo osebnostjo in zakladnico baletnega znanja pa je postavil mejnike in poustvarjalne standarde, ki niso neposredno vplivali zgolj na repertoarni razvoj mariborskega baleta, ampak tudi na razvoj slovenske plesne umetnosti nasploh,« piše v utemeljitvi nagrade.
Poleg nagrade za življenjsko delo v Mariboru vsako leto podelijo do tri Glazerjeve listine za dosežke na področju kulture v zadnjih dveh letih ali za posebej uspešno večletno delo pri posredovanju splošnih kulturnih vrednot občanom Maribora. »Nagrado in listine bodo dobitnikom podelili na prireditvi, ki je načrtovana na začetku junija v Minoritski cerkvi,« je na novinarski konferenci povedal predsednik občinskega odbora za podelitev Glazerjevih nagrad Miran Štuhec.

Igranje videoiger ima tudi pozitivne učinke!

Če smo nekoč otroke »vlekli« stran od računalnikov, se je to popolnoma spremenilo v zadnjem letu. Ves svet se je za normalno funkcioniranje obrnil v digitalni svet. Med pandemijo novega koronavirusa se je prodaja videoiger precej povečala. Kljub prepričanju nekaterih, da je igranje videoiger za človeka škodljivo, pa številne raziskave iz uglednih univerz dokazujejo ravno nasprotno: na ljudi imajo lahko tudi pozitiven učinek!

Videoigre igra 54 odstotkov Evropejcev, starih od 6 do 64 let. Kljub množičnosti se igranje videoiger še ni povsem otreslo negativnih stereotipov, saj so ga mediji v preteklosti pogosto zavajajoče povezovali predvsem s povečanim nasiljem in zasvojenostjo. Igranje videoiger dokazano krepi kognitivno, motivacijsko, zdravstveno in čustveno dobrobit otrok ter spodbuja prosocialno vedenje. Med te lastnosti spadajo na primer logično razmišljanje in reševanje problemov, zmanjševanje stresa in širjenje socialnega kroga, saj se igralci pogovarjajo z vrstniki in skupinsko rešujejo izzive. Učinkovitost finomotoričnih gibov pomembno vpliva na kakovost, natančnost in hitrost izvajanja različnih opravil, saj se pri igranju uporabljajo konzole, volani itd. V videoigrah razne prepreke igralca prisilijo k opravljanju več različnih nalog hkrati, kar med drugim povečuje osredotočenost. Številne raziskave so prav tako potrdile eno izmed bolj očitnih prednosti, in sicer da igranje videoiger krepi pomnjenje, spodbujanje ustvarjalnosti in vztrajnost. Učenje novih besed je pogosto nujno za razumevanje vsebine in uspešno igranje, zato je učenje tujih jezikov še ena izmed pozitivnih lastnosti.

Ko je govora o igranju videoiger, je sicer treba razumeti tudi širši vidik. Priložnosti, ki jih odpira igranje videoigre, namreč lahko ob pomanjkanju ustreznih usmeritev vodijo v čezmerno igranje in zasvojenost. Mladi lahko na spletu – v virtualnih skupnostih, videoigrah – iščejo veliko stvari: informacije, vzornike, sprejemanje, razumevanje, odnose, partnerje. Igranje videoiger je v očeh širše javnosti pogosto zmotno videno le kot sprostitev ali celo »zapravljanje časa«. Čas je, da poskusiš tudi ti, zato obišči Zombi.si ?!

Naročite se na RSS
+27
°
C
H: +29°
L: +15°
Lenart v Slov. goricah
Sunday, 27 June
Poglej 7-dnevno napoved
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
+33° +34° +32° +26° +19° +24°
+17° +17° +18° +14° +15° +13°

oglas ovtar