zombi 2

Vpis
Napovedujemo:
Zmagoslav Šalamun

Zmagoslav Šalamun

Website URL:

Lani številne investicije, letos rekordni proračun

Ob začetku leta je čas, da se ozremo nazaj in pogledamo tudi naprej. O tem, kaj je zaznamovalo lansko leto v občini Lenart, smo povprašali župana občine mag. Janeza Krambergerja, ki je na začetku leta povedal, da so si za lansko leto zastavili ambiciozne cilje.

Domači in tuji podjetniki vidijo v naši občini priložnost za razvoj

»Veseli smo, da domači in tuji podjetniki vidijo v naši občini priložnost za razvoj. V letošnjem letu sta v Lena parku in Nakupovalnem parku Lenart v industrijski coni nastala dva sodobna in lepa trgovska centra. S temi naložbami je Lenart res postal nakupovalno središče osrednjih Slovenskih goric. Prihodnja severna obvoznica bo zagotovila še kakovostnejši dostop do industrijske cone. Zemljišča v industrijski coni so praktično razprodana, potrebna je širitev cone. Na začetku prihodnjega leta se bo začela proizvodnja gradbenih elementov podjetja Preklade Leitl, ki bo zaposlilo okoli 30 ljudi,« ocenjuje narejeno župan mag. Janez Kramberger.

Trideseto obletnico naše samostojne države so v Lenartu obeležili s postavitvijo Stebra slovenske državnosti z muzo slovenske pesmi.

»Želimo, da nas ta simbol poveže, nam da upanje in spodbudi pozitivno razmišljanje in odgovornost slehernega do naše države in njene zgodovine,« pravi župan Kramberger.

S pomočjo evropskih sredstev so obnovili tržnico v Lenartu. Urejen plato in dostop do tržnega prostora sta namenjena večji ponudbi domačih pridelkov in izdelkov. Ta prostor bo namenjen tudi kulturnim dogodkom in druženju. V letu 2021 so v ta projekt vložili okrog 140.000 evrov.

V mestnem parku v Lenartu so obnovili košarkarsko igrišče, zasadili drevesa in namestili okolju prijazno razsvetljavo. Park je zelo dobro obiskan, služi rekreaciji in preživljanju prostega časa. Kljub epidemiološki situaciji so bile poletne prireditve LEN-ART v mestnem parku zelo dobro obiskane. V letu 2021 so za obnovo namenili okrog 150.000 evrov.

Za ureditev motoričnih igral v ŠRC Polena, namestitev novih energetsko varčnih svetilk javne razsvetljave v urbanem delu Lenarta in nove vsebine Poletnih kulturnih prireditev LEN-ART so namenili okrog 45.000 evrov in s tem ustvarili pogoje za boljšo kakovost življenja. Gibanje, aktivno preživljanje prostega časa, športne aktivnosti, medgeneracijsko druženje in ustvarjanje socialnih mrež so mestu Lenart dali novo dimenzijo urbanega središča.

Skupaj z Zdravstvenim domom Lenart so zagotovili in omogočili namestitev kontejnerjev ob zdravstvenem domu za izvajanje testiranja, cepljenja in pregleda obolelih. Ob stavbi zdravstvenega doma sta urejena škarpa in večji asfaltni plato.

Na Občini Lenart boljšo kakovost bivanja in varnosti v cestnem prometu zagotavljajo z vzdrževanjem in obnovo občinskih cest in mestnih ulic. V letošnjem letu so jih zgradili in obnovili okoli 7 km. Poleg številnih manjših odsekov po celotni občini so obnovili cesto Zavrh–Nadbišec, cesto Pod gradnom in cesto Hrastovec–Vinička vas. Za tekoče vzdrževanje cest so namenili 700.000 evrov in 1,3 milijona evrov za investicijsko vzdrževanje, od tega je bilo sofinanciranih 650.000 evrov. Veliko cest so obnovili tudi v sklopu komunalnega opremljanja, za kar so namenili okrog 370.000 evrov.

investicije 03

Veliko energije in sredstev so v zadnjem času vlagali tudi v Zavrh

»Lepo smo uredili Maistrov Zavrh. Želimo, da postane simbol domoljubja in povezanosti. Slovenska turistična organizacija je prepoznala naše skupno delo na tem področju in nam podelila posebno priznanje. Ob 35. obletnici Maistrovih prireditev v Zavrhu je častno pokroviteljstvo prevzel predsednik republike Borut Pahor,« je ponosen na Maistrov Zavrh župan mag. Janez Kramberger.

Občina Lenart je s pomočjo evropskih sredstev zgradila namakalni sistem Selce za namakanje kmetijskih površin za osem kmetijskih gospodarstev. Naložba zajema obnovo oziroma čiščenje obstoječega zajetja vode, ki je bilo povsem zaraščeno in zamuljeno. V letu 2017 je bila narejena 48 m globoka vrtina, ki bo zagotavljala dodatni vir vode za namakanje kmetijskih površin. Naložba obsega ureditev črpališča ter izgradnjo primarnega in sekundarnega voda namakalnega sistema. Namen namakalnega sistema je namakanje kmetijskih površin na območju 82 hektarjev. Izgradnja namakalnega sistema Selce je omogočila vzpostavitev boljših pridelovalnih razmer za kmetijstvo na tem področju. Z izgradnjo se je povečala možnost pridelava hrane. Računajo, da se bo v prihodnosti izboljšala tudi lokalna samooskrba. Dodatno so dane razvojne možnosti posameznih kmetij na področju namakalnega sistema, da postanejo konkurenčnejše, ekonomsko učinkovitejše in uspešnejše. Investicija je bila v celoti sofinanciranja in je znašala okrog 450.000 evrov.

O tem, kako naprej, pa župan mag. Janez Kramberger pravi:

»Letošnje in prihodnje leto bosta investicijsko intenzivni. Letos bomo končali gradnjo centralne čistilne naprave s prečrpalno postajo. Investicija znaša 4,8 milijona evrov, od tega znaša delež sofinanciranja 3,5 milijona evrov. Uredili bomo center Voličine, za kar so načrtovana sredstva v višini 150.000 evrov. Do leta 2023 želimo zaključiti prvo fazo gradnje kolesarskih poti v sedem smeri iz Lenarta v sosednje občine. Investicija znaša 4,3 milijona evrov, od tega sofinanciranje znaša 3,2 milijona evrov. V šolskem letu 2023/24 bodo naši osnovnošolci lahko začeli pouk v novem prizidku Osnovne šole Lenart. Za vse te projekte naše občine imamo zagotovljeno sofinanciranje. Investicija je ocenjena na 3,5 milijona evrov, od tega so načrtovana sofinancerska sredstva v višini 2,2 milijona evrov.«

Ponosni so na več kot 4.000 delovnih mest

»Ponosni smo na več kot 4000 delovnih mest, obdelane kmetijske površine, urejeno mesto, kakovostno predšolsko in šolsko vzgojo, dobro urejeno zdravstveno in lekarniško službo v okviru javnega in zasebnega zdravstva za območje Upravne enote Lenart ter za skrb in oskrbo ljudi s posebnimi potrebami v Zavodu Hrastovec in VDC Polž, enota Mravlja. V našem mestu je poskrbljeno za starejše in onemogle. Prejeli smo certifikat Invalidom prijazna občina. Urejeno imamo duhovno oskrbo v okviru obeh župnij. Za pomoč potrebnim skrbijo socialna služba, Karitas in Rdeči križ. Našo lokalno skupnost bogatijo kulturna, športna in ostala društva s svojo dejavnostjo. Vse to imamo, prav je, da se tega zavedamo in da vsak po svojih močeh prispevamo k prijazni in funkcionalni podobi skupnosti, ki ji pripadamo,« zaključi pogovor župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger.

Predvidoma bo že v tem mesecu padla Plataisovina

V Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah vsi poznajo tako imenovano Plataisovino, ki je bila nekoč mogočen objekt, saj se je v njej nahajala gostilna, mesnica in trgovina. Danes po mnenju mnogih kazi podobo urejenega občinskega središča. Polovica objekta je že nekaj časa v lasti občine, drugo polovico pa je občina konec leta za 50.000 evrov odkupila od Vladimirja Plataisa.
Kot je povedal župan Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah Peter Škrlec so sedaj odstranjene vse ovire do cilja, ki so si ga zastavili, da ohranijo Jurovski Dol urejen, zelen in čist, zato bodo v kratkem odstranili propadajoče objekte v središču kraja.
»Ponosni smo na obnovljeno trško jedro, ki ga sestavljajo cerkev, urejeni Slomškov dom, župnišče in gostilna ter obnovljen kulturni dom. Smo tik pred pričetkom obnove fasade na starem delu osnovne šole, ki je bila zgrajena daljnega leta 1909. Z namenom celostne ureditve središča občine, je občina od solastnice iz Avstrije pred leti kupila polovični delež t.i. Plataisovine. Gre za dva nekoč mogočna objekta, ki sta v Roškarjevih časih služila gostilni, mesnici, trgovini, prenočiščem, uporabljali so ga tudi kot prostor za poroke, šlo je za center družbenega dogajanja, danes pa vidno propada. Sedaj je izbran izvajalec in v kratkem bomo pričeli z rušitvijo objektov.
Želimo si, da bi po porušitvi objektov poiskali investitorja, ki bi na tem mestu zgradil nov objekt, ki bi ustrezal karakteristikam sedanjih objektov, za odvijanje mirnih dejavnosti v kraju, ki bi dvignile kvaliteto bivanja v naši občini,« pravi župan Peter Škrlec.

Marija je v svojih 107. letih preživela 27 županov in 9 papežev.

3. januarja 1915 se je še v času Avstro-Ogrske v Prepoljah na Dravskem polju rodila Marija Arih. Bila je najstarejša v družini Štumbergerjevih, ki je štela 11 otrok. V šoli je bila zelo nadarjena in od kar pomni pove, da jo je zmeraj zanimalo vesolje, astronomija. A kot najstarejša v družini šolanja ni mogla nadaljevati, saj je morala paziti in skrbeti za mlajše brate ter sestre, nato pa je pri svojih 16. letih že morala od doma. Bila je pridna, vestna, predvsem pa sposobna delavka v Hutterjevi tekstilni tovarni v Mariboru, zato jo je Josip Hutter takrat želel poslati na izobraževanje v tujino. Žal ji je bilo to zaradi razmer okoliščin onemogočeno. Marija je delovala tudi v Jugoslovanski strokovno zvezi, kjer je spoznala svojega bodočega moža Andreja in se tako ustalila v Mariboru. V času pred nacističnim napadom na takratno Jugoslavijo ter v času okupacije Maribora v 2. svetovni vojni so se jima rodili trije otroci: Mira, Aleš in Ciril. Danes ima 6 vnukov in 5 pravnukov. Prav slednjih se najbolj razveseli, ko jo obiščejo. Vsakič jim zaupa kakšno skrivnost, predvsem pa praktične nasvete, da se bodo znali v življenju vsaj tako dobro znajti, kot se je ona. V svojih 107.letih je preživela kar 27 županov, 9 papežev, 7 mariborskih škofov in 3 vojne, prvo in drugo svetovno vojno ter vojno za osvoboditev Slovenije. Prebivala je kar v devetih državah in se morala privaditi na sedem denarnih valut. Danes je oskrbovanka Doma svetega Lenarta v Lenartu. S svojim izgledom prav nič ne kaže svojih let. Močna volja, upanje, vera in vsak dan žlica medu so recept za njeno dolgoživost. In kljub svojim letom se še zmeraj rada poda na izlet. Presrečna je kadar lahko obišče Gorenjsko na katero ima najlepše spomine. Od tam prihaja njen mož Andrej s katerim sta prehodila številne planinske poti. Že sedaj pa načrtuje izlet na Dunaj, da obišče vnuka in pravnuke. Kdo ve kakšna bi bila Marijina pot, če bi ji bilo dano, da bi se lahko izobraževala v želeni smeri. Morda pa bila ob boku svetovno slavnih pevca Franka Sinatre, pevke Edith Piaf ter režiserja Orsona Wellsa, ki so se rodili istega leta kot ona.

Marija Ciril in Aleš Arih
Mariji sta za 107. rojstni dan nazdravili sinova Ciril in Aleš z družinami, čestitkam pa se je pridružila tudi hči Mira iz Francije.

Marija Arih 107let web
Obleka naredi človeka. Zmeraj lepo urejana in s pričesko, tako kot se spodobi.

Marija Arih z družinoNasmejana in dobre volje v družbi svojih najdražjih.

zupan arihovaGospa Marija Arih je stanovalka Doma Sv. Lenarta, kjer jo je obiskal tudi lenarški župan mag. Janez Kramberger in ji zaželel trdnega zdravja in vse dobro.

Božiček obiskal otroke pri Sveti Ani

Danes je Božiček v Občini Sveta Ana, skupaj s svojim pomočnikom- škratom, obiskal in obdaroval predšolske otroke. Tiste otroke, ki niso bili v vrtcu zaradi bolezni ali pa vrtca ne obiskujejo, pa je obiskal kar na domu!

Naročite se na RSS
+27
°
C
H: +29°
L: +15°
Lenart v Slov. goricah
Sunday, 27 June
Poglej 7-dnevno napoved
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
+33° +34° +32° +26° +19° +24°
+17° +17° +18° +14° +15° +13°

oglas ovtar