zombi 2

Vpis

Svetniki sprejeli rebalans in zaključni račun

V četrtek, 6. maja 2021, so se na 14. redni seji sestali svetniki Občine Lenart. Po potrditvi zapisnikov in dnevnega reda so svetniki prisluhnili poročilu župana. Ta je najprej predstavil epidemiološko situacijo na območju občine in povedal, da je ta vzrok, da seja poteka preko Zooma. Svetnike je seznanil, da je občina končno dobila zeleno luč za gradnjo čistilne naprave v Lenartu in da so uspešno predčasno zaključili sanacijo plazu v Selcih. Izbrali so tudi izvajalca za izdelavo idejne zasnove za gradnjo prizidka k OŠ Lenart. Za ta projekt je občina že kupila vsa zemljišča in investicijo so prijavili na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Objavili so tudi javni razpis za sanacijo ceste Hrastovec - Vinička vas. V industrijski coni so prodali 3 ha zemljišča za gradnjo proizvodnih prostorov podjetja Preklada d.o.o., ki v lasti podjetja Bauhütte Leitl-Werke GmbH. Župan je povedal, da bodo nadaljevali z gradnjo in obnovo kanalizacije proti novi čistilni napravi. V teku je še več manjših investicij od zamenjave svetilk z varčnimi, sanira se več cest, na Poleni bodo zgradili igrišče za odbojko na mivki itd.
V nadaljevanju so svetniki soglašali s sklepom članov sveta zavoda SVZ Hrastovec, ki so predlagali razrešitev direktorice SVZ Hrastovec. Svetniki so sprejeli rebalans letošnjega proračuna, saj nameravajo prestruktorirati dolgoročne kredite. Kot je povedal direktor občinske uprave Martin Breznik ocenjujejo, da bodo glede na trenutne podatke obrestne mere celo prepolovili, ali pa vsaj občutno znižali. Sprejeli so tudi zaključni račun proračuna občine za leto 2020, v katerem so prihodki znašali 7,2 milijona, odhodki pa 6,6 milijona evrov in Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Lenart s katerim so določili podlage za odmero komunalnega prispevka.
Enako kot druga mesta se tudi v mestu Lenart iz dneva v dan vedno pogosteje srečujejo s problematiko premajhnega števila parkirnih mest. Ugotavljajo, da je javnih parkirnih mest dovolj, primanjkujejo pa parkirna mesta za stanovalce in gospodarske dejavnosti. Za rešitev te problematike so svetniki sprejeli Odlok o minimalnem številu parkirnih mest, ki jih mora zagotoviti investitor v primeru gradnje na območju Občine Lenart v katerem so povišali normativ števila parkirnih mest na stanovanjsko enoto, saj menijo, da je eno parkirno mesto na stanovajsko enoto bistveno premalo. V prvem branju so sprejeli Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne, ki predstavlja pravno podlago za vstop novih ustanoviteljic, med njimi tudi Občine Lenart.
Ob koncu seje so se svetniki seznanili z lanskoletno varnostno situacijo na območju Občine Lenart in s poročilom o delu Skupne občinske uprave Maribor v lanskem letu.

Media

+27
°
C
H: +29°
L: +15°
Lenart v Slov. goricah
Sunday, 27 June
Poglej 7-dnevno napoved
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
+33° +34° +32° +26° +19° +24°
+17° +17° +18° +14° +15° +13°

oglas ovtar