Logo
Print this page

V Lenartu petmilijonski projekt uspešno napreduje

Foto: arhiv občine Foto: arhiv občine

Gradnja čistilne naprave Lenart uspešno napreduje. Z načrtovano investicijo se ureja v Lenartu odvajanje in čiščenje odpadnih voda, hkrati pa se omogočajo kapacitete za prevzem grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav. Vrednost investicije znaša 5.647.718,70 evra, od tega evropska sredstva znašajo 2.790.939,22 evrov, Republika Slovenija za investicijo zagotavlja 697.734,81 evra, ostala sredstva bodo zagotovljena iz občinskega proračuna Občine Lenart.

V okviru projekta se gradi nova centralna čistilna naprava Lenart kapacitete 4.950 PE (na lokaciji obstoječe, nikoli delujoče čistilne naprave) z regulacijskim bazenom in sistemom razbremenjevanja voda. Predmet projekta sta tudi preureditev obstoječe čistilne naprave ob Globovnici v sprejemno fekalno postajo in izgradnja črpališča ter tlačnega kanalizacijskega voda na relaciji Lenart–Radehova, in sicer v dolžini 1.618 m. Prek tega črpališča in tlačnega voda se bodo odpadne vode zahodnega dela mesta Lenart transportirale v centralno čistilno napravo, iz sprejemne fekalne postaje pa se bo na centralno napravo ustrezno doziralo tudi prevzeto blato iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. S projektom se celovito ureja problematika odpadnih voda za mesto Lenart in naselje Radehova ter vse uporabnike greznic oziroma malih komunalnih čistilnih naprav v občini Lenart.

Nazadnje urejeno: četrtek, 02 december 2021 18:30
Copyright © 2021 Kreativna PiKA d.o.o. Vse pravice pridržane.