zombi 2

Vpis
Napovedujemo:

Novi sekretar mag. Aleš Irgolič

Mag. Aleš Irgolič je postal novi sektretar na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Mag. Aleš Irgolič je odraščal v kmečki družini v Slovenskih goricah. Kmetijstvo in delo z živalmi sta ga privlačila že kot otroka. Končal je Srednjo kmetijsko šolo v Mariboru in jo nadgradil s študijem na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, smer Zootehnika. Po končanem študiju je na isti fakulteti diplomiral še iz kmetijstva in magistriral s področja agrarne ekonomike.
Poklicno pot je začel v Kmetijsko-svetovalni službi na Ptuju. Nato se je zaposlil na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja. V času službovanja je deloval tudi v okviru ekspertnih skupin na področju kmetijstva na nivoju Evropske unije.
Maja 2019 je bil imenovan za vodjo sektorja za neposredna plačila na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, kjer je bila glavna naloga izvajanje skupne kmetijske politike. V celotnem obdobju dela na agenciji se je dodobra seznanil tudi z delovanjem javnega sektorja.
Marca 2021 je bil imenovan na mesto državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Državni sekretar bo v času trajanja te funkcije še nadalje bival v Slovenskih goricah, želi se tudi dnevno vračati v domače kraje, ki so mu zelo blizu.
V času opravljanja funkcije bodo njegove glavne naloge priprava strateškega načrta za novo programsko obdobje skupne kmetijske politike ter priprava in izvedba izjemno zahtevnega projekta – predsedovanja Slovenije Svetu EU. Aktivno se bo ukvarjal tudi s poenotenjem definicije kmeta in kmetije v zakonodaji (kmetijski, socialni, davčni) ter z aktualno spremembo zakonodaje, kot je na primer Zakon o kmetijstvu.

Nazadnje urejeno: sreda, 28 april 2021 18:53
+27
°
C
H: +29°
L: +15°
Lenart v Slov. goricah
Sunday, 27 June
Poglej 7-dnevno napoved
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
+33° +34° +32° +26° +19° +24°
+17° +17° +18° +14° +15° +13°

oglas ovtar