banner fiskars2

Vpis

Lenarški svetniki o rebalansu in proračunu za prihodnje leto

V četrtek, 16. novembra, so se na 7. redni seji sestali svetniki Občine Lenart. Po potrditvi zapisnika 6. redne in 1. dopisne seje je sledilo poročilo župana.

Župan mag. Janez Kramberger je povedal, da se gradnja nadzidave prizidka zdravstvenega doma nadaljuje, izvajajo se izolacijska dela in izvedba strehe. Poudaril je, da upa, da bo objekt zaključen v dogovorjenem roku do 31. marca 2024.

Kar se tiče gradnje prizidka k Osnovni šoli Lenart so s potencialnim izvajalcem v fazi pogajanj, saj želijo izdelati takšno projektno dokumentacijo, da pri izvedbi ne bo prihajalo do zapletov.

Pravkar poteka tudi investicija v Zavrhu, kjer obnavljajo Maistrov stolp, sanirajo pešpot v Bükovje in parkirišče pri stolpu bo dobilo novo asfaltno prevleko.

V Spodnji Voličini so sanirali plaz, kjer je bila pretrgana vodovodna cev, ki napaja vodohran v Spodnji Voličini. Pričeli so z obnovo ceste Hrastovec – Voličina, katere sanacija bo zaključena v letošnjem letu. Župan Kramberger je svetnike in svetnice tudi seznanil, da so podpisali koncesijsko pogodbo za izvajanje zimske službe s podjetnikom Jožetom Druzovičem s. p., ki bo skrbel za zimsko službo v obeh krajevnih skupnostih. Svetnike pa je povabil na Maistrove prireditve, ki bodo na Zavrhu 24. novembra in na božično novoletne praznovanja, ki se bodo pričela s prižigom lučk v Lenartu in v Voličini.

V nadaljevanju so svetniki sprejeli rebalans letošnjega proračuna, ki so ga pripravili izključno  zaradi nenačrtovanih prilivov iz strani Ministrstva za naravne vire in prostor in Ministrstva za obrambo. Za sanacijo plazu na lokalni cesti Zamarkova-Hrastove-Voličina so dobili odobrenih 488.882,43 evrov nepovratnih sredstev. Ob tem pa jim je Ministrstvo za obrambo dodelilo 110.065,39 evrov nepovratnih sredstev za poplačilo škode, ki so jih povzročila neurja.

Svetniki so v prvem branju potrdili predlog proračuna za prihodnje leto v katerem prihodki znašajo 12.600.748 evrov, odhodki pa 12.632.911 evrov. V proračunu pa predvidevajo, da bodo odplačali 657.979 evrov dolgoročnih obveznosti.

V prihodnjem letu sta predvideni dve večji investiciji, to je projekt nadzidava prizidka pri stavbi Zdravstvenega doma Lenart, ki je v teku in vrednost investiciji znaša 1.939.513,36 evra, od tega so pridobili 680.960 evrov sredstev s strani Ministrstva za zdravstvo, 234.596,00 evrov znaša sofinanciranje Eko sklada, Zdravstveni dom Lenart za investicijo namenja 157.736,04 evra, ostalo v višini 866.221,32 evra je strošek Občine Lenart.

Investicija Dozidava OŠ Lenart se bo izvajala v letih 2024 in 2025 in znaša 6,1 milijona evrov. V dveh letih bo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje primaknilo 1.829.473,11 evra, Eko sklad sofinancira investicijo z 820.000 evri, iz proračuna občine pa bodo k investiciji primaknili 3.450.526,89 evra.

Ob teh dveh investicijah pa nameravajo v Občini Lenart v prihodnjem letu v višini 150.000 evrov sofinancirati nakup gasilskega vozila in obnovo gasilskega doma v Lenartu, ki je skupaj ocenjena na slabih 400.000 evrov. Sodelovali bodo v projektu Interreg SL-HR v Projektu KoloPOTec katerega vrednost znaša 199.004,80 in je sofinanciran v višini 159.203 evrov (80 %). Trajal bo dve leti.

Za varovanje vodnih virov katerega skupna vrednost znaša 1.006.223,00 evra in je sofinanciran v višini 754.000 evrov v letih od 2024 – 2027, v letu 2024 bodo odhodki v višini 39.439,00 evrov.

V prihodnjem letu bodo namenili 70.000 evrov za izgradnjo slačilnic v Športnem parku Voličina, izgradnja katerih znaša skupaj 140.000 evrov.

Predvidena je tudi novogradnja vrtca v Selcih, ki se ocenjuje na 350.000 evrov, v letu 2024 naj bi za investicijo namenili 150.000 evrov.

Pri obnovi cestne infrastrukture je predvidena obnova LC Nadbišec – Gočova in Zamarkova – Partinje ter JP Sp. Partinje – Močna. Računajo, da bodo z deli pričeli še letos. Svetniki bodo proračun občine potrjevali na naslednji seji, ki bo predvidoma 14. decembra letos.

Ob koncu seje pa so se svetniki in svetnice seznanili in sprejeli še Trajnostni načrt za doseganje ciljev in meril daljinskega ogrevanja v Občini Lenart, ki ga je pripravil izvajalec Ekoenergija d.o.o.

Nazadnje urejeno: nedelja, 19 november 2023 13:11