banner fiskars2

Vpis

Župan dr. Andrej Steyer podpisal pogodbo za izgradnjo »Kanalizacije Žepovci«

Foto: arhiv občine Foto: arhiv občine

V Občini Apače so se odločili privarčevati nekaj investicijskih sredstev, časa in neprijetnih vplivov gradnje zato so se odločili zgraditi kanalizacijo v naselju Žepovci sočasno z gradnjo vodovoda in kolesarskih površin. Prva faza investicije znaša 521.095,77 EUR. Pogodbo sta podpisala župan Občine Apače dr. Andrej Steyer in direktorica podjetja GMW d.o.o. iz Radencev Petra Weindorfer. Z investicijo bodo pričeli junija 2022 in bi naj bila zaključena do julija 2023.

V Občini Apače je določenih pet aglomeracij po določilih Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod. Predmet te investicije je ureditev aglomeracije ID 3114 – Žepovci 2019. Namen projekta je izgradnja javne infrastrukture, ki bo odpravila težave z onesnaževanjem podzemne in površinske vode ter s tem izboljšala stanje okolja na območju naselja Žepovci.

V sklopu projekta se bo v obdobju od 2022 do 2024 zgradil manjkajoči energetsko učinkovit sistem za odvajanje in čiščenje odpadne vode v aglomeracijah, ki so posamezno manjše od 2.000 PE na območju naselja Žepovci, v skupni izmeri 3.920 metrov, od tega bo 3.016 metrov gravitacijske in 904 metre tlačne. V projektu so predvidena tudi tri prečrpališča. Zgrajena kanalizacija bo povezala obstoječe kanalizacijske izpuste (izpusti iz posameznih objektov) in jih speljala do obstoječega kolektorja v naselju Črnci, ki se zaključi na centralni čistilni napravi v Apače. Predvidena kanalizacija bo služila za odvodnjo odpadnih voda na predvidenem območju. Povezali se bodo obstoječi kanalizacijski izpusti in izvedli se bodo navezovalni jaški za kasnejše priključke individualnih stanovanjskih objektov.

Nazadnje urejeno: ponedeljek, 18 september 2023 18:44