banner fiskars2

Vpis

OŠ Lenart korak bližje težko pričakanemu pouku na le eni lokaciji

Idejna zasnova Čuček arhitekti Črtomir Čuček s. p. Idejna zasnova Čuček arhitekti Črtomir Čuček s. p.

Obeta se nizkoenergijski prizidek k obstoječi matični stavbi

Osnovna šola Lenart se ob ugodnih demografskih gibanjih v občini, ki temeljijo tako na osnovi novorojenih otrok kot priseljevanja, sooča z iz leta v leto večjo problematiko prostorske stiske. Občina Lenart je v začetku lanskega leta prejela sklep o sofinanciranju dozidave OŠ Lenart, zdaj pa je izdala še javno naročilo za dotični projekt. Investicija v skupni vrednosti slabe štiri milijone na severni strani obstoječe osnovne šole predvideva izgradnjo prizidka v treh etažah z ravno streho z okvirno neto površino 2.500 m2.

prizidek os lenart 2

Nov prizidek k stavbi osnovne šole, ki bo odražal sodobne standarde in trajnostne pristope, bo nosila osnovna konstrukcija iz armiranega betona, z obstoječim objektom pa ga bo povezoval vezni hodnik. Prizidek je predviden v tlorisnih gabariti približno 54,70 x 19,20 m in bo tako znatno povečal zmogljivostne kapacitete. Streha je zasnovana kot ravna oziroma kot streha z naklonom manjšim od 5 stopinj. V skladu z prizadevanji občine bo novopridobljena stavba nizkoenergijska, kar vključuje ustrezno debelino toplotne izolacije na ovoju, troslojno zasteklitev, mehansko prezračevanje z rekuperacijo in ogrevanje s toplotno črpalko (geosonda) skupaj s fotovoltaično elektrarno na strehi.

Trinajst novih - funkcionalnih in udobnih - učilnic

OŠ Lenart bo z dozidavo pridobila predvidoma devet matičnih učilnic za prvo triado, kar bo končno omogočalo izvedbo pouka na le eni lokaciji. Pouk namreč trenutno poteka na dveh ločenih lokacijah – na tako imenovani »spodnji« in »zgornji« šoli - ki sta v razdalji približno petsto metrov. Najmlajši otroci zdaj vsakodnevno prihajajo iz dislocirane enote na matično šolo k uram športne vzgoje, na kosilo in na druge skupne aktivnosti. Poleg omenjenih devetih matičnih učilnic, so v prizidku načrtovani še predvidoma štiri predmetne učilnice, zbornica, knjižnica s čitalnico, skupni prostor, jedilnica in pripadajoči komunikacijski prostori z dvigalom, kabineti, garderobi, sanitariji ter splošni prostori, kot je na primer energetski prostor.

os lenart 1

Gradnja je predvidena po modelu FIDIC rumene knjige, kjer izvajalec prevzame tako projektiranje kot tudi samo izvedbo gradnje. V javno naročilo so sicer zajeti projektiranje, gradbena, obrtniško zaključna in instalacijska dela, dobava in montaža opreme ter tudi izvedba zunanje ureditve z novimi dostopnimi potmi.

Projekt dozidave OŠ Lenart predstavlja odličen primer združevanja funkcionalnosti, trajnosti in sodobnega oblikovanja v kontekstu izobraževalne ustanove ter enakomerno vključuje skrb za okolje in udobje uporabnikov.

prizidek os lenart 1

Nazadnje urejeno: petek, 15 september 2023 15:09