banner fiskars2

Vpis

Skupščina LAS sprejela strategijo za novo programsko obdobje

Foto: arhiv RASG Foto: arhiv RASG

V novem programskem obdobju 2021–2027 bo za LAS Ovtar Slovenskih goric na voljo več kot 2,5 milijona evrov sredstev. Prvi javni poziv se obeta na začetku leta 2024.

Skupščina LAS Ovtar Slovenskih goric je na svoji 11. redni seji potrdila Strategijo lokalnega razvoja LAS za obdobje 2021–2027 (SLR). Razvojna agencija Slovenske gorice, vodilni partner LAS, je strateški dokument posredovala v pregled in potrditev Koordinacijskemu odboru CLLD.

V SLR smo na osnovi analiz, strokovnih podlag, izvedenih animacijskih delavnic, projektnih predlogov in javne razprave upoštevali princip od spodaj navzgor ter izpostavili naslednja vsebinska izhodišča – razvojne prioritete:

  • 1. razvoj trajnostnega gospodarstva,
  • 2. zeleni in butični turizem,
  • 3. prostor, infrastruktura in varstvo okolja,
  • 4. razvoj kmetijstva in povečanje samooskrbe,
  • 5. vključujoča družba, ranljive skupine in medgeneracijsko sodelovanje,
  • 6. ohranjanje naravne in kulturne dediščine.


Na osnovi izdelanega finančnega okvira bo na razpolago 2.584.915,29 evra, od tega 1.452.703,66 evra iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 1.132.211,63 evra iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Ta znesek je vezan na uredbo in upošteva število prebivalcev na območju LAS, površino, koeficient razvitosti občin in osnovo na posamezni LAS v Slovenji, ki pa jih bo predvidoma 37.

Pomembna novost je, da financiranje projektov iz ESRR ni več omejeno samo na urbana središča, ampak je upravičeno celotno območje LAS Ovtar Slovenskih goric (vseh desetih občin). Druga novost je, da je stopnja sofinanciranja enaka pri obeh skladih in znaša 80 odstotkov upravičenih stroškov.

Sofinancerska sredstva za izvajanja projektov se bodo razdeljevala na osnovi javnih pozivov, namenjena pa bodo tudi za izbrane projekte neposredne potrditve in sodelovanja LAS. Predvidevamo, da bodo prvi javni pozivi za sofinanciranje projektov objavljeni že na začetku prihodnjega leta, glede na to, da morajo biti strategije potrjene do 13. decembra letos.

Partnerstvo LAS Ovtar Slovenskih goric trenutno šteje 38 članov iz javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Vstop v partnerstvo pa je možen kadarkoli.

Nadaljevanja izvajanja pristopa LEDAER/CLLD bo omogočilo učinkovitejše in bolj usklajeno izvajanje razvojnih nalog urbanega in podeželskega območja ob zavedanju, da brez sodelovanja lokalnega prebivalstva in pomoči vseh deležnikov ne bo mogoče realizirati programov in projektov.

Milena Grabušnik, Tanja Kosec

Nazadnje urejeno: petek, 15 september 2023 15:13