banner fiskars2

Vpis

V Trnovski vasi o pitni vodi, novem naselju in proračunu

Foto: Aleksandra Papež Foto: Aleksandra Papež

Na 3. redni seji občinskega sveta v Trnovski vasi so si bili enotni, da preteklih časov več ni, standard smo dvignili preveč visoko in sklenili, da bo potrebno s sredstvi razpolagati še bolj preudarno ter pri tem imeti v mislih dobrobit občanov.

V Trnovski vasi je v ponedeljek, 6. februarja, potekala 3. redna seja občinskega sveta, na kateri so pregledali zapisnik pretekle 2. seje, ki je potekala 10. januarja in soglasno potrdili slišano.

Seje se je udeležil tudi direktor Komunalnega podjetja Ptuj, mag. Janko Širec, ki je zbranim svetnikom predstavil dogovor županov občin Spodnjega Podravja, ki jih podjetje pokriva, da cene tudi v prihodnosti ostajajo enotne v vseh občinah in se glede na višjo ceno elektrike ter drugih stroškov vzdrževanja mreže, dvignejo, vendar primerljivo z drugimi območji.

»Leta 2019 smo zamenjali najbolj sporne priključke in od skupno 27.000 analognih števcev že okoli 10.000 le-teh zamenjali za digitalne, tako smo preprečili več nenadzorovanih iztokov vode.«

je povedal Širec. Svetniki pa so se spraševali še o kakovosti pitne vode.

»Na ključnih mestih redno preverjamo vzorce pitne vode, v izobraževalnih ustanovah, v nekaterih gostinskih lokalih, kakor tudi na posameznih odsekih mreže, redne analize izvajajo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.«

Župan Občine Trnovska vas, Alojz Benko, je predlagal, da tokrat podrobno pregledajo predlog proračuna za leto 2023, ki so ga po pregledu dali v javno razpravo, ki bo potekala med 7. februarjem in 9. marcem. V proračunu so med drugim zagotovili sredstva za ureditev vse potrebne infrastrukture za ureditev novega naselja z 18 stanovanjskimi hišami v središču občine, za katero bi naj bilo letos, po posredovanju občine, izdano gradbeno dovoljenje. Načrtujejo sanacijo občinske stavbe, nekaterih cest in javnih poti v občini, posebno pozornost bodo namenili promociji Simoničeve domačije, v večnamenski dvorani nameravajo namestiti klimatske naprave. V središču občine so že zamenjali 35 luči za varčnejše, vendar ob dodatnih podražitvah električne energije razmišljajo o še dodatnem varčevanju na tem področju.

Na kratko so spregovorili tudi o občinskem prazniku, ki ga je potrebno načrtovati v naprej in poskrbeti za glasbene goste ter se dogovoriti z društvi, ki bodo organizacijo ob pomoči občine prevzela.

Nazadnje urejeno: torek, 07 februar 2023 12:44