Logo
Print this page

Župan mag. Štefan Žvab podpisal Ekolistino

Foto: arhiv občine Foto: arhiv občine

Ekolistina je izjava o poslanstvu šole, ki je vključena v projekt Ekošola. Tudi Osnovna šola Sladki Vrh sodeluje v tem projektu že vrsto let. V letošnjem šolskem letu so se lotili prenove tega dokumenta. V Ekolistini so našteti glavni cilji načrta dela šole, torej ukrepi, ki jih bodo učenci in zaposleni izvajali. Zelo pomembno je, da imajo učenci ključno vlogo pri snovanju Ekolistine, zato so bili v oblikovanje le-te tudi aktivno vključeni. Skupaj z mentoricama projektov Eko in Zdrave šole so oblikovali ključne cilje, katerim bodo kot zavod sledili in pripomogli k likovni podobi tega dokumenta. Poseben svečan del so predstavitvi listine namenili že na naravoslovnem dnevu, ki smo ga izvedli konec meseca aprila.
Pri ozaveščanju in izvajanju eko vsebin pomaga tudi Občina Šentilj, pod vodstvom župana, mag. Štefana Žvaba, ki je prav tako overil našo ekolistino s svojim podpisom. Ker se na dan prireditve dogodka podpisa ni mogel udeležiti, so ga predstavniki OŠ Sladki Vrh obiskali v prostorih občine in opravili podpis še iz njegove strani.
S podpisom so se tako v imenu učencev šole, delavcev šole, staršev ter lokalne skupnosti zavezali, da se bodo s skupnimi močmi zavzemali za dvigovanje ekološke zavesti ter skrbeli za naravo in nam prijazen razvoj kraja.
Nihče drug, za ta del planeta, na katerem mi živimo in je naš kraj, ne more poskrbeti, razen nas samih. Skrb za naš planet je naša odgovornost. Naš odnos do Zemlje je naš odnos do prihodnjih generacij. Varujmo naš planet vsak dan.

Nazadnje urejeno: nedelja, 15 maj 2022 15:09
Copyright © 2021 Kreativna PiKA d.o.o. Vse pravice pridržane.