banner fiskars2

Vpis

SVZ Hrastovec bo v Lenartu zgradil sedem dislociranih bivalnih enot

Socialno varstveni zavod Hrastovec do leta 2023 načrtuje izgradnjo sedmih dislociranih bivalnih enot na 1.818,3 m2 neto tlorisne površine v Lenartu. Namen je vzpostavitev 70 postelj v eno- in dvoposteljnih sobah, z vzpostavljenimi sivimi in rdečimi conami ter ločenimi čistimi in nečistimi potmi, ki so se izkazale kot nujne v epidemiji nalezljivih bolezni. Investicijska vrednost projekta je ocenjena na 4.196.592,72 z vštetim DDV, od tega bo SVZ Hrastovec prispeval 222.095,26 evrov, prostanek stroškov pa bo z integralnimi sredstvi krila država. 
Sporazum sta v ponedeljek, 21. marca 2022, v Viteški dvorani v gradu Hrastovec ob prisotnosti župana Občine Lenart mag. Janeza Krambergerja podpisala direktor SVZ Hrastovec Aleksander Gungl in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

»Ker gre za evropski razpis, predvidevam, da bi lahko z razpisom za izvajalca končali do poletja, jeseni pa bi morda lahko že začeli z gradnjo. V samem gradu je trenutno 90 stanovalcev, v Lenart se jih bo preselilo v 70. Za naslednje selitve se že pripravlja dokumentacija in določeni nakupi, tako da verjamem, da se bo grad dokončno izpraznil v treh letih. Ko se bodo zgradile enote v Lenart, se bodo stanovalci varovanega oddelka preselili v depadanso A,« je komentiral direktor SVZ Hrastovec Aleksander Gungl.

slika2_manjša.jpg

V gradu nastanjeni že 70 let

Investitor projekta je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, objekti pa bodo v upravljanju SVZ Hrastovec. Objekti SVZ Hrastovec so načrtovani kot sodobni objekti za izvajanje dejavnosti institucionalnega varstva oseb s težavami v duševnem razvoju, odraslih oseb s težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter gibalno in senzorno oviranih odraslih oseb, ki vključuje osnovno oskrbo, bivanje, organizirano prehrano, zdravstveno varstvo, socialno oskrbo in socialno varstvo.

»Vsi se zavedamo, da je v takšnih enotah, kjer si več stanovalcev deli eno kopalnico in bivalne prostore, okužbe novega koronavirusa zelo težko zajeziti. S to pridobitvijo se bodo te razmere tudi izboljšale. Vse naše investicije, ki jih letos ni malo, peljejo po poti izpraznitve graščine, v kateri stanovalci bivajo že dobrih 70 let. Skrajni čas je, da se ljudje izselijo iz teh prostorov in zaživijo med lokalnim prebivalstvom,« je ob slavnostnem podpisu pogodbe za izgradnjo enot dejal direktor SVZ Hrastovec Aleksander Gungl.

Prostorski načrt prilagojen epidemiološkim zahtevam

Investicija je načrtovana na način, da vključuje v optimalni možni meri značilnosti gradnje, prostorskih rešitev in uporabljenih materialov, kot jih tako narekuje potrjena uspešna praksa, skladno s cilji izboljšanja bivalnega standarda ter izboljšanja varnosti v slabih epidemioloških razmerah. Predvsem v času Covid19 so se razkrile ranljivosti socialnovarstvenih ustanov, kjer bivajo najranljivejše skupine. Investicija je načrtovana skladno s ciljem zagotavljanja prijaznega in varnega bivalnega okolja uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije nalezljivih bolezni. Z investicijo se bo izboljšal bivalni standard, zagotovile se bodo ločene čiste in nečiste poti, zagotovila se bo infrastruktura za izvajanje storitev v skupnosti.

»Glede na prostorske in infrastrukturne enote se je zavod kar uspešno boril z epidemijo,« je ob tem komentiral minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. »Želimo razbremeniti ta sicer čudoviti grad Hrastovec, saj je popolnoma neprimeren za življenje oseb, ki tu živijo ali delajo. S 7 sodobnimi hiškami bomo naredili skok na bolj skupnosten pristop. Predstavljajte si 26 uporabnikov z eno kopalnico in tremi stranišči ... To je res nedopustno in nedostojno. Po zanemarjenosti in zapostavljenosti v preteklem desetletju so to veliki preskoki.«

Ukrepi izboljšujejo bivalni standard

Prostorske rešitve vključujejo v maksimalni meri specifične potrebe oseb s težavami v telesnem razvoju ter gibalno in senzorno oviranih odraslih oseb ter njihovim svojcem in drugim osebam iz njihove osebne socialne mreže (ostalo so javne površine in notranji namenski prostori, tako za stanovalce kot za zunanje uporabnike). Načrtovani objekt v lokalnem okolju predstavlja pridobitev z vidika koristi možnih gospodarskih dejavnosti, novih delovnih mest, odpravlja diskriminacijo na podlagi invalidnosti, povečuje možnost medgeneracijskega sodelovanja in druženja. Ukrepi izboljšujejo bivalni standard osebam s težavami v duševnem zdravju in razvoju ter varno bivalno okolje za vse uporabnike. Novogradnja je načrtovana kot nizkoenergijski objekt, pri tem pa se upošteva tudi uporaba lesa v največji možni meri za tovrsten objekt.

Nazadnje urejeno: ponedeljek, 21 marec 2022 19:01